II. LATA MŁODZIEŃCZE, OKRES STUDIÓW I PRZYGOTOWAŃ DO KARIERY ARTYSTYCZNEJ

1836 – w Wilnie, 2 listopada, a według innych źródeł 14 listopada, urodził się, a 23 listopada został ochrzczony Elwirion Michał Andriolli, czwarte dziecko Francesco i Petroneli Andriollich.

Rys. 7
Metryka chrztu Andriollego, Wilno 23.11.1836.

Pierwszym po ojcu, prawdziwym mistrzem i nauczycielem chłopca był zamożny ziemianin, utalentowany malarz i rysownik Antoni Zaleski. Pod dużym wpływem Zaleskiego ukształtowało się motto życiowe przyszłego artysty:

„Wiem, że stanowczo od tej chwili miałem jasną przed sobą drogę: poznać kraj, jego dzieje – i – o ile zdołam, odtworzyć je” – pisał po latach Andriolli.

Rys. 8
Andriolli w wieku młodzieńczym, fot.

1855 – Elwiro Michał Andriolli, z woli ojca, rozpoczął studia na wydziale lekarskim w Moskwie.

1856 – Andriolli zaniechał nauki na wydziale lekarskim i wbrew woli ojca, a z pomocą starszego brata studiującego w Moskwie, podjął studia w Szkole Malarstwa i Rzeźby w Moskwie.

1857 – Andriolli zakończył przygotowanie dyplomowego obrazu olejnego.

1858 – Andriolli otrzymał dyplom ukończenia Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.

Rys. 9
Dyplom ukończenia Cesarskiej Akademii Sztuki w Petersburgu.

1858 – powrócił do Wilna, gdzie na publicznej wystawie, Andriolli pokazał swoją pracę „Walka Litwinów z Krzyżakami”.

Rys. 10
Walka Litwinów z Krzyżakami, rys. Andriolli.

1859 – Andriolli wyjechał do Warszawy gdzie nawiązał współpracę z Ludwikiem Jenike, pierwszym redaktorem „Tygodnika Ilustrowanego”.

1859 – Andriolli wyjechał do Rzymu, aby tam kontynuować dalsze studia w Akademii Świętego Łukasza. W tym czasie Andriolli poznał się ze studiującymi w Rzymie: architektem Witoldem Lancim, rzeźbiarzami Leonardem Marconim i Marcelim Guyskim, a także z synem Adama Mickiewicza, Władysławem Mickiewiczem, z którym pozostał w wieloletniej przyjaźni. Jak podaje Antoni Pietkiewicz, czyli Adam Pług, Andriolli „odbywał artystyczne piesze wędrówki po całych Włoszech, po części towarzysząc obozowi Garibaldiego”.

1861 – Andriolli przez Paryż zamierzał wrócić do kraju.

 

<- Poprzednia Następna ->

Copyright by Robert Lewandowski © Est. 2006
Andriolli ®