WSTĘP

Elwiro Michał Andriolli swoją twórczością porusza wyobraźnię czytelnika utworów, do których tworzył ilustracje. To jeden z najbardziej znanych ilustratorów drugiej połowy XIX wieku. Przyczynił się do rozwoju warszawskiego ilustratorstwa oraz wniósł nieoceniony wkład w wydawanie wręcz pomnikowych dzieł literatury polskiej, a także obcej.

Był wielkim miłośnikiem muzyki Stanisława Moniuszki, obrazów Jana Matejki i jeszcze większym miłośnikiem twórczości Adama Mickiewicza. Kochał życie towarzyskie, ale cechowała go również postawa głębokiej refleksji nad historią, literaturą i pięknem przyrody.

W 1904 roku Henryk Dobrzycki wraz z Henrykiem Piątkowskim doliczyli się 1419 znanych prac - rysunków i obrazów - autorstwa Andriollego. Jednak pamięć o artyście, po jego śmierci w 1893 roku, szybko przygasła. W sztuce i w literaturze pojawiły się nowe trendy oraz nowe możliwości ilustratorskie.

Powojenne opracowania przede wszystkim profesor Janiny Wiercińskiej, Gabrieli Socha i Jana Tabenckiego, przyczyniają się do ponownego wzrostu zainteresowania spuścizną Andriollego.

Z pracami wspomnianych autorów, a także z innymi publikacjami, zetknął się również autor niniejszego opracowania.

Po wielu latach zgłębiania wiedzy na temat życia i twórczości oraz z okazji przypadającej w tym roku 170. rocznicy urodzin E. M. Andriollego – epigona romantyzmu i prekursora pozytywizmu, powstał pomysł stworzenia opracowania, którego celem będzie popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości sławnego artysty poprzez przedstawienie zilustrowanego życiorysu zawierającego zestawienie dat ważniejszych wydarzeń, charakterystycznych cytatów i reprodukcji.

Aby wzmocnić stronę popularyzatorską publikacji, autor świadomie pomija przypisy podając jedynie bibliografię i spis zamieszczonych ilustracji.

Ufam, że podjęty przeze mnie trud będzie pomocny w poznawaniu historii, którą tworzył kiedyś E. M. Andriolli – właściciel obu brzegów Świdra.

Robert Lewandowski

23. listopada 2006

 

 


Rys. 5
Ornament z „Pana Tadeusza”, rys. Andriolli, 1882.

<- Poprzednia Następna ->

 

Copyright by Robert Lewandowski © Est. 2006
Andriolli ®